รับปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี

A005
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์,
จำนวนที่สั่งซื้อ
รับปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี:
สำหรับองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่กำลังดำเนินธุรกิจจะต้องมีรายการที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี รวมถึงเอกสารบัญชีอื่นๆ นอกจากนี้ นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ดำเนินธุรกิจยังต้องมีการจัดทำบัญชี เพื่อให้การจัดทำข้อมูลงานด้านบัญชีและภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลัง ท่านควรใช้บริการ ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีเพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างถูกต้อง

ความเห็นจากลูกค้าจริง


 
Scroll to Top